Projekty przebudowy, rozbudowy, opinie techniczne istniejących obiektów

  • budynek do remontu
    Ekspertyza techniczna budynku gospodarczego
  • elewacja budynku
    Projekt rozbiórki budynku biurowego
  • budynek hali
    Opinia techniczna hali
  • Projekt budowlany rozbiórki budynków gospodarczych